Αφρός Πολυουρεθάνης SP101

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  • 4x περισσότερες κυψέλες*
  • 20% καλύτερη θερμομόνωση* (λ = 0,032 W/mΚ)
  • 50% καλύτερη ηχομόνωση* (63 dB EN ISO 10140)
  • 10x υψηλότερη αντίσταση στην ακτινοβολία UV*
  • 25% κινητικότητα
  • 2x χαμηλότερη πίεση κατά τον πολυμερισμό*
  • Χρόνος στεγνό στην αφή 6 – 8 λεπτά
  • Χρόνος κοπής 50 – 70 λεπτά

* Σε σχέση με τους συμβατικούς αφρούς PU

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram