Κόλλα SP101 Instant Tack

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  • Υψηλή δύναμη αρχικής πρόσφυσης, ~18 g/cm2
  • Τελική επιφάνεια που δεν «κολλάει»
  • Μπορεί να εφαρμοστεί σε νωπές επιφάνειες
  • Πολύ καλή αντίσταση σε UV, γήρανση.
  • Σταθερότητα χρώματος στο χρόνο

Δείτε το φυλλάδιο του προϊόντος


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram