Όχι Βίδες και Καρφιά Κλασσική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  • Τεχνολογία INSTANT TACK®, άμεσο “άρπαγμα”, χωρίς διαλύτες, βάσης νερού
  • Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης (ειδικά ξύλο με ξύλο)
  • Αφού στεγνώσει μπορεί να βαφεί, χαμηλή οσμή
  • Πλήρωση διακένων έως 10 mm
  • Τελική δύναμη: 5.0 – 6.0 N/mm²
  • DIN EN 205
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram